ماه رمضان که می شود،

بعضی خود را به مریضی می زنند تا روزه نگیرند،

بعضی هم خود را به سلامتی می زنند تا روزه بگیرند!!
.
.
.
.بهش میگم مگه شماره چشمات 12 نیس؟! پس چرا روزه میگیری؟!
میگه فعلا که چشمام مبیبنه..