آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

زائرین و مجاورین آقا علی بن موسی الرضا توجه کنن:

جوانی 21ساله دل خود را در حرم جا گذاشته،

از کسانی که دل این جوان را پیدا کردند،تقاضا میشود هرچه سریعتر به امانتداری حرم تحویل دهند..

به پشت دلم میزنم تا حرفهای گیر کرده در گلویم بیرون بریزد،

بعد حرفها را یکی یکی منظم میکنم و درسینی میچینمشان.

بعدتر آماده سفر میشوم،به جایی که بتوانم سینی را خالی کنم.

آری،به گمانم اینجا برای خالی کردن جای خوبیست:

حرم-گوشه صحن انقلاب..

آدمی چه دلگرم میشود گاهی به یک دلداری کوچک،

به یک نگاه کوتاه،

به یک لبخند ساده،

به یک گوش دادن خالی،

و یا یک پرسش:روزگارت چگونه است؟!


همین..