آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

دلش را پر از سنگ کرده بود،

تا نکند یک وقت دلش را ببرند!

.

.

.

نامردها سنگ شکن آورده بودند...

نمیدانم الان چه فصلی هست که من هنوز کال مانده ام!

چرا که هر چه میروم نمیرسم..

برای افتادن راه های زیادی وجود دارد:
افتادن از پا،
افتادن از نفس،
افتادن از دماغ فیل،
یا شاید هم از لبه پرتگاه،
.
.
.
.
اما خدا کند کسی تحبس الدعاء نشود..

مفهومه!!