آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

رابطش با نامحرم چندان تفاوتی با رابطش با محارمش ندارد،

به درس و مشق هم که رسید،زیاد خوندن و نخوندنش فرفی نمیکند،

شرایطش که سخت شود دروغ هم میگوید،

اگر جمع دوستان جمع باشد،از پس غیبت هم بر خواهد آمد!

.

.

.

.

.با این حال به هرکسی که میرسد میگوید دعا کنید شهید شوم!


سه حالت وجود داره:

1.یا معنای شهادت را نمیداند!

2.یا شهدا را نشناخته!

3.یا خودش را مسخره کرده..


خیلی جالبه ها؛

وقتی رنگ مشکی مُد باشه خوبه!

وقتی رنگ کت و شلوار باشه،با کلاسه!

به عشق و عاشقی هم که برسه،رنگ عشقه!

اما

وقتی نوبت به چادر رسید،میشه رنگ تیره!

مبگن افسردگی میاره و دنبال حدیث و روایت میگردن که مشکی مکروهه..1.شدم شبیه اون کودکی که دست بزرگترش رو رها کرده،

حالا خورده زمین و پاش زخم شده و لباساش خاکی.


2.خدایا؛میشه خاکهای تنم را محکم بتکانی ومرا نوازش کنی!


3.الهی لاتکلنی علی نفسی..