آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

همه ی کتاب ها مقدمه دارند!

اصلا برای ورود به مطلب یک چیز اساسی است.

من برای شروع شما به یک مقدمه احتیاج دارم.

به گمانم مظلومیتتان خوب باشد.

.

.

.

.

.مقدمه تمام شد،

فکر نمیکنم دیگر حرفی برای گفتن باقی مانده باشد..


پ.ن:شهدا ایندفعه به معنای واقعی شرمنده(ام).