آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

معتقد است که پزشک ها اصلا آدمهای باهوشی نیستند!

بدیهی ترین مسائل را هم تشخیص نمیدهند!

حسرت میخورد که یک عمر بی دلیل به همه شان اعتماد کرده.

میگوید:سالها گذشت تا فهمیدم نه مشکل قلب دردهایم رگهایش بود،

و نه دلیل بی خوابی هایم دردهای مفصلی مزمن!

پدر بزرگ میگوید: علت همه ی اینها،تنهایی است و تنهایی..


بی ربط نوشت:
همیشه اونی نمیشه که ما منتظرشیم!

آدمها گاهی بجای اینکه احساسشان را حبس کنند،

آزادش می کنند و در فضا پروازش میدهند.

تو خودت را الاف حسهای معلق در فضا نکن!

که نیمی از این احساسات معلق،

مرجعشان آدمهای ضعیفیست،

که شجاعت حبس کردن احساسشان را ندارند..