آبی آسمانی

آبی آسمانی

چیزهایی که در این وبلاگ میخوانید،صرفا مغز نوشته های دو نفره.نه دل نوشته.
چون همه که محرم دلٍ آدم نیستن!

نویسندگان

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


براى شناخت اینکه براى چه هستم،باید بدانم با چه چیزهایى هستم.
از وسائلى که در یک اطاق هست مى‏ توان کشف کرد که این اتاق براى چیست و براى چه آفریده شده.
از استعدادها و نیروهاى انسان هم مى ‏توان کشف کرد که او براى چیست و براى چه آفریده شده است..


پ.ن:(عین صاد_رشد،ص:19)